Jak postupovat při nehodě

 1. Zastavte vozidlo a vypněte motor.
 2. Zabezpečte sebe, vozidlo a místo nehody (reflexní vesta, výstražný trojúhelník, výstražná světla, atd.).
 3. Zjistěte, v jakém stavu jsou účastníci dopravní nehody. V případě, že je někdo zraněný, poskytněte mu první pomoc, a co nejdříve zavolejte složky Integrovaného záchranného systému na čísle 112.
 4. V případě, že se dopravní nehoda stane na dálnici, musí účastníci opustit vozovku na pravou stranu (až za svodidla).

postup pri nehode

Rada psychologa:

Nehoda je pro všechny velmi stresující zážitek. Na lidi velmi dobře působí, když jsou jim v takové chvíli přiděleny úkoly. Snažte se tedy zachovat chladnou hlavu a každého se snažte zaměstnat nějakým úkolem (zavolat Policii, zabezpečit místo nehody, apod.).

POZOR! – je-li třeba určit viníka nehody a nehoda vyžaduje zásah policie (viz níže), nijak neměňte polohu vozidla.

 • Po nehodě v žádném případě nepožívejte alkohol – mohli byste ovlivnit šetření nehody Policií ČR
 • Pokud nehoda blokuje pohyb vozidel MHD, nebo existují jiné závažné důvody, označte polohu předmětných vozidel na silnici
 • Vyfoťte si místo nehody a vozidla všech účastníků nehody
 • Prokažte si s ostatními účastníky a svědky totožnost a předejte si informace o vozidlech (pojišťovna, SPZ, atd.)
 • V případě, že vám spoluúčastník dopravní nehody odmítá prokázat totožnost a údaje o vozidle, porušuje tak zákon. Zavolejte Policii a vyfoťte si registrační značku druhého vozidla

Kdy volat policii?

 • Došlo ke zranění nebo k usmrcení osoby
 • Škoda na některém z vozidel převyšuje částku 100 000 Kč (laickým odhadem)
 • Došlo ke škodě na majetku třetí osoby
 • Došlo ke škodě na životním prostředí (únik provozních kapalin, nebezpečný náklad, atd.)
 • Nejste schopni vlastními silami obnovit plynulost provozu a uvést vozovku do původního stavu
 • Nedohodnete se s ostatními účastníky, kdo je viník a kdo je poškozený (nebo někdo odmítne spolupracovat, ujede z místa nehody, apod.)
 • Máte podezření, že je některý z účastníků pod vlivem alkoholu
 • Za bezdůvodné přivolání policie vám nehrozí sankce

Protokol o nehodě sepsaný policií si pečlivě pročtěte a podepište jej pouze tehdy, pokud s ním souhlasíte.

Další odkazy o postupu při dopravních nehodách:

NON STOP

608 881 944

Dálnice D1

EXIT: 134, 141, 146

Produkty a služby

Partneři

Úvod  |  Kontakty

© Copyright Vemax 2021