Oprava svodidel a bezpečnostního zařízení pozemních komunikací


Společnost VEMAX auto s.r.o. na základě Rámcových dohod mezi správcem komunikací Ředitelství silnic a dálnic odstraňuje následky dopravních nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení v úseku SSÚD 03 Velký Beranov 93. – 141.Km a SSÚD Domašov 141 – 188.Km.

Vlivem hustého provozu na Dálnici D1 často dochází k dopravním nehodám, kdy dojde k poškození ocelových nebo betonových svodidel, dopravního značení, drenážních šachet, odvodňovacích žlabů, oplocení proti zvěři a podobně. Pokud dojde k poškození majetku ŘSD, jsme vyzýváni správcem komunikace k prohlídkám místa určení, vyhodnocení stavu, vyčíslení škod až po samotnou realizaci zakázek.

15


IMG-20210328-103246

Jsme vybaveni kompletními světelnými sadami uzavírkových souprav světelného dopravního značení pro víceproudé pozemní komunikace.
Dopravně inženýrská opatření (DIO) v místech oprav, kdy dochází k omezení provozu a vytyčení pracovních míst, si zajišťujeme vlastními prostředky.


Komplikovaný provoz na D1 se snažíme omezovat v co nejmenší míře. Některé časy oprav proto realizujeme o víkendu nebo i v noci.

Odstraňování překážek silničního provozu a likvidaci následků dopravních nehod provádíme i na silnicích I.,II.a III. tříd. v kraji Vysočina. Mnohaletá spolupráce s Krajskou správou a údržbou Kraje vysočina je toho důkazem.


REFERENCE:

V dobách kompletní rekonstrukce dálnice D1 - největší stavební zakázky v ČR, jsme měli na starosti opravy a údržbu dočasných mobilních betonových svodidel v rekonstruovaných úsecích.

V případě dopravních nehod, teplotních výkyvů, povětrnostních podmínek, zkrátka kdykoli došlo k poškození zádržného systému, jsme byli vyzýváni operačním střediskem dálniční policie ČR na místo kolize. Vždy byl úkol uvést vše co nejrychleji do původního stavu. Při rozsáhlejších opravách, kdy bylo nutné zastavení provozu dálnice, jsme tyto práce prováděli v nočních hodinách. Tehdy je provoz nejmenší a nehrozí tak vznik dlouhých kolon.

V průběhu oprav jsme udržovali plynulost silničního provozu:

  • úsek č.11 Koberovice – Humpolec 81. – 90. km
  • úsek č. 12,13 Humpolec – Větrný Jeníkov 90. – 104. km
  • úsek č. 16 Velký Beranov - Měřín 119. – 134. km
  • úsek č. 19 Velké Meziříčí východ  - západ 141. – 146. km
  • úsek č. 20 Velké Meziříčí – Lhotka 146. – 153. km.

Pro dostatečnou kontrolu situace na dálnici D1 a zajištění plynulého provozu jsme instalovali pilíře a sloupy pro monitorovací zařízení (kamery) mezi Prahou a Brnem. Aby i řidiči byli seznámení s aktuální situací a stavem dopravy na dálnici v průběhu rekonstrukce, instalovali jsme také světelné informační cedule před omezením uzavírek.