Ekologická likvidace následků dopravních nehod (dekontaminace)

V případě dopravní nehody nebo poruchy se neváhejte obrátit na naši nonstop odtahovou službu na telefonním čísle:

(+420) 608 881 944


Dekontaminace

Likvidace ekologických havárií po dopravních nehodách provádíme na základě výzvy správce komunikace dle odpovědnosti škod způsobených provozem vozidla na pozemních komunikacích. Většinou se jedná o dopravní nehody většího rozsahu, nejčastěji nákladních vozidel, pokud dojde k většímu úniku ropných látek v místě události.

V první vlně záchranných prací zasahují hasiči. Ti zabezpečí místo proti dalšímu úniku provozních kapalin a provedou ohledání vzniklých škod. Při poškození součásti komunikace a rozlití chemikálií do okolní půdy zajišťujeme sanaci a rekultivaci zeminy. Minimalizujeme tak dopad na životní prostředí. Tyto činnosti provádíme ve spolupráci s certifikovanou laboratoří Enviro – Ekoanalytika s.r.o.

Konečnou fází likvidací způsobených škod je uvedení místa do původního stavu.

P1040653