O společnosti

Naším posláním je poskytování služeb široké motoristické veřejnosti v oblasti dopravy.
Zajišťujme pomoc v terénu při dopravních nehodách nebo poruchách.
Po dopravních nehodách uvádíme komunikace původního stavu.


Pomáháme motoristům v nouzi a pro smluvní partnery zajišťujeme:

 • Asistenční služby
 • Odtahové služby
 • Vyprošťování havarovaných vozidel
 • Úschovu vozidel v zabezpečeném objektu
 • Zapůjčení náhradních vozidel
 • Odstraňování překážek silničního provozu
 • Likvidace uniklých ropných látek
 • Opravy bezpečnostních zařízení pozemních komunikací
 • Kompletní vyřízení pojistných událostí

Převážně působíme na Dálnici D1 v Kraji Vysočina, ale dosáhneme samozřejmě na celé území ČR.

V současnosti, po více než dvaceti letech zkušeností v oboru odtahové služby, disponujeme speciálním vozovým parkem a silným týmem řidičů profesionálů

Společnost VEMAX auto s.r.o. splňuje nastavená kritéria technického a provozního vybavení pro vzájemnou spolupráci se správci pozemních komunikacích v České republice při odstraňování překážek silničního provozu. Vlastníme všechny příslušné koncese k činnostem, profesní certifikáty, pojištění odpovědnosti a jsme řádně proškoleni z bezpečnosti práce na silnicích a dálnicích. 

Jsme součástí systému IZS.

Od roku 2020 působíme v nově vybudovaném areálu v bezprostřední blízkosti exitu 141 Velké Meziříčí – západ. Tato strategická poloha je výhodná pro nás odtahovou službu s působností na dálnici D1. Areál slouží nejen jako zázemí odtahové služby, odstavného parkoviště a dalších služeb navazujících pro motoristy včetně údržby bezpečnostních zařízení a vybavení silnic a dálnic.


Smluvní partneři:

 • Kraj Vysočina
 • Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina (IZS)
 • všechny významné asistenčních společností a pojišťovny
 • Policie ČR


Poskytujeme kvalitní odbornou pomoc poškozeným a aktivně se podílíme na zpřístupňování informací pro veřejnost.